Kantpresseværktøj

Kantpresseværktøj.

Kantpresseværktøj er normalt fremstillet i et slidstærkt værktøjsstål, men kan også være hærdede. Overværktøjet er normalt fremstillet i et fast materiale, hvorimod matricen kan være fremstillet i såvel et fast værktøjsstål, som et plastisk materiale f. eks polyuretan.

Kantpresseværktøj overværktøjer kan fås i forskellige udformninger og vinkler, alt efter den pågældende bukkeopgave! Vinklen på kantpresseværktøjet kan være forskellige. 90 gr. Kantpresseværktøj bruges normalt sammen med en tilsvarende 90 gr. Matrice for et prægebukning, dvs. at der laves et bundtryk så pladen bliver afstresset og derved forhindrer tilbage fjerding (kun til tyndplade) prægebukning kræver 3 til 5 gange større tryk! Andre vinkler på kantpresseværktøj kan være 88 gr. 85 gr. 60 gr. 30 gr. Udformningen på kantpresseværktøj kan også være forskellige, den kan være lige eller forkrøblet i forskellige former, ligesom kantpresseværktøjet kan være i forskellige længder! Kantpresseværktøj matricer kan også være forskellige vinkler!

Kantpresseværktøj matrice størrelse skal sporet være 8 gange pladetykkelsen minimum, hvis sporet bliver større end 8 gange pladetykkelsen, reduceres den nødvendige pressekraft men bukkevinklen fylder mere! Kantpresseværktøj matrice kan være et enkeltsporet værktøj, hvor matricen står i et spor, eller det kan være en multimatrice, dvs. en firkantet skinne med samme mål på alle kanter, som har et eller flere spor på op til alle 4 sider! Der findes forskellige raffinerede kantpresseværktøj matricer så som bukke / klemme i en matrice, eller ruller på slidfladen i V sporet, eller matricer som er monteret med plastiske materialer!

Kantpresseværktøj overværktøj fæste varierer fra kantpresse maskinens fabrikat, og nogle fæste er mere produktionsvenlige end andre, så det er vigtigt at forholde sig til hvilke fæste type man ønsker når den første kantpresse indkøbes! Kantpresseværktøj kan segmentopdeles efter kundens ønsker, eller en standard opdeling! Kantpresseværktøj overværktøj fæste kan også tildannes til en hurtigskiftesystem, som kan være luftdrevet, hydraulisk eller manuel

Kantpresseværktøjet opbevares bedst i et speciele skuffeskabe, hvor værktøjerne står ned i nogle bakker, tørt og støvfrit, og man har altid overblik over sit værktøj!

Kantpressevaerktoej

Kantpresseværktøj